Zimné záhrady

Zimné záhrady

Zimné záhrady

Zimná záhrada je priestor čiastočne alebo úplne ohraničený zasklenými stenami, ktorý je spojovacím článkom medzi vnútorným a vonkajším prostredím. Umožňuje človeku predÍžiť si pobyt v prírode a architektonicky zaujímavo dovárajú obytné prostredie.

Rozdelenie zimných záhradPodľa účelu môžeme zimné záhrady rozdeliť:
1.na pestovanie rastlín(skleník)
2.ako energeticky systém na pasívne využitie slnečnej energie
3.ako súčasť obytného priestoru

1.Zimná záhrada na pestovanie rastlín-skleník
-Veľkoplošné zasklenie
-malé začlenenie do domu
-malý sklon strechy
-dostatočne veľký vzduchový priestor nad vegetáciou
-dobré možnosti vetrania a tienenia
-možnosť vykurovania
-veľké klimatické výkyvy

2.Zimná záhrada ako energeticky systém-strmé presklené plochy orientované na juh
-možné včlenenie nepresklenených obvodových plôch do vlastného domu
-priame,regulované prúdenie vzduchu do domu vetracími oknami a dverami
-nepriame prúdenie vzduchu do domu prostredníctvom vzduchových kanálikov z kameňa alebo kovu
-akumulačné hmoty rozdielnych druhov

3.Zimná záhrada ako obytný priestor
-dôležitá  príjemná klíma vnútorného priestoru
-vyrovnaná klíma- v letnom období max. teplota 24 až 26 °C a s minimálnymi stratami v zimnom období

Toto je možné dosiahnuť:
-dostatočným podielom masívnych, dobre izolovaných obvodových plôch, ktoré teplo na určitú dobu akumulujú a neskôr pomaly odovzdávajú
-správnym zasklením
-dostatočným začlenením zimnej záhrady do vlastného domu.


Zdroj obrázkov:

Podobné články

Aktuálna ponuka

Najdomena.sk