Staviame plot

Staviame plot

Bohužiaľ, na Slovensku nie je stavanie plotu zbytočnosťou ako v iných krajinách. Plot ohraničujúci pozemok zabezpečuje súkromie, pomáha chrániť majetok pred zlodejmi, môže byť dekoratívnym prvkom, alebo zakrývať nevzhľadné stavby. Materiálové a konštrukčné možnosti sú rôzne.

Plot by mal vždy ladiť nie len s architektúrou domu ale aj okolím, do ktorého je postavený. Pred stavbou si treba ujasniť akú funkciu bude plot plniť, či má  len vymedziť teritórium, zabezpečiť súkromie alebo chrániť pred prenikaním dopravného hluku z ulice. Od jeho účelu záleží výška, pevnosť aj výber materiálu. Ak chcete len symbolickú bariéru vymedzujúcu hranice vášho pozemku, stačí plot vysoký 50 – 60 cm, ktorý môže byť pri vhodnej výsadbe takmer nespozorovateľný.

Ak chcete zabezpečiť čo najväčšie súkromie namiesto klasického oplotenia použite nepriehľadný múr, ktorý môže byť postavený z prírodného kameňa, tehál, betónu alebo betónových tvaroviek.

Plot vysoký do 1,5m je jasným ohraničením, ale stále poskytuje výhľad, nad 1,9m sa už stáva vizuálnou bariérou. Za štandardnú výšku plota sa považuje 1,5 až 1,8m. V takejto výške je ponúkaná najväčšia časť prefabrikovaných plotov a hotových dielov.

Predtým ako začnete stavať nezabudnite na umiestnenie výklenka na odpadový kôš, takisto aj priestor na skrine pre elektromer a plynomer. Pri stavbe nezabudnite zaliať do betónu chráničku na elektrické káble, napríklad na elektrický pohon brány, zvonček alebo osvetlenie.

Vyhraďte si dostatočný priestor na vstupy, aby sa do dvora dostalo bez problémov aj väčšie auto. Aby ste predišli sporom so susedmi, najskôr si nechajte pracovníkom geodézie vytýčiť hranicu pozemka, hlavne v prípade ak staviate nový plot.

Pri zakladaní plota treba dodržať dostatočnú hĺbku základovej škáry, ktorú predstavuje nezamŕzajúca hĺbka a pohybuje sa od 0,8 do 1,2 až 1,4m v závislosti od klimatických podmienok. Ak sa táto hĺbka nedodrží hrozí závažné poškodenie oplotenia.

Vlastníkovi pozemku zo zákona nevyplýva povinnosť oplotiť svoj pozemok, no ak sa tak rozhodne, musí stavbu ohlásiť stavebnému úradu. Vzhľadom na to, že plot je len drobná stavba, nepotrebuje stavebné povolenie. Stačí ak sa vyplní tlačivo na ohlásenie drobnej stavby a doložia sa potrebné doklady a dokumenty. Je všeobecne platné, že oplotenie si môže urobiť vlastník pozemka bez súhlasu suseda, no výlučne na svojom pozemku. Žiadna časť oplotenia nesmie bez súhlasu suseda stáť za hranicou jeho vlastného pozemku. 


Zdroj obrázkov: pletivo-ploty-realizace.cz

Podobné články

Aktuálna ponuka

Najdomena.sk