Priečky

Priečky

Priečky sú vertikálne nenosné deliace konštrukcie, ktoré rozdelujú jednotlivé vnútorné priestory budov. Okrem tejto základnej funkcie môžu mať aj iné funkcie.

Funkčné požiadavky deliacich konštrikcií
1. estetické (povrchová úprava, rovinnosť povrchu, škárovanie, farebnosť)
2. typologické a koordinačné (umiestnenie, tvar, modul, rozmery, zakresľovanie)
3. akustické (hmotnosť, tesnenie, skladba vrstiev, kotvenie, bočné cesty prieniku hluku)
4. tepelnoizolačné (oddeľujúce priestory s rôznou teplotou)
5. statické a mechanické (porušenie priečok vplyvom nerovnomerného zaťaženia, návrh nosných priečok, návrh plášťa)
6.z hľadiska požiarnej bezpečnosti (požiarna odolnosť, šírenie ohňa a tesnosť proti prenikaniu dymu)
7. na údržbu, obnovu, hygienu a životnosť (čistiteľnosť a životné prostredie),
8. špeciálne (v závislosti od funkcie priestoru (chladiarne, mraziarne, vlhké prevádzky, röntgenové miestnosti atď.)

Delenie priečok:

1.dojmové – priestor delia len náznakovo alebo neúplne
2.optické – bránia prenikaniu svetla a pohľadu do oddelenej časti priestoru,
3.akustické – zabraňujú prenikaniu zvuku do chráneného priestoru,
4.tepelno-izolačné – splňujú nároky na tepelnú izoláciu a delia priestory s rôznou klímou
5.požiarne – sú odolné proti ohňu a zabraňujú šíreniu požiaru,
6.mechanické – odolávajú nárazom a tlakom vyplývajúcim z prevádzkových úkonov
7.špeciálne – chránia priestory pred vlhkom, ožiarením, mikróbmi, chladom…

Priečky sa často navrhujú pre viac účelov súčasne, alebo pri návrhu pre jeden účel  vyhovujú aj iným.

Členenie a druhy priečok:
a)podľa účelu: 
jednoúčelové a viacúčelové,
b)podľa technológie:
 
-tradičné -ktoré členíme na: 1.monolitické
                                               2.murované
-montované –panelové, kostrové(skeletové), skriňové, zasklené, pohyblivé, predelové, zásteny,
c)podľa konštrukcie
-pevné s tuhými spojmi-demontovateľné
d)podľa hmotnosti:
-ľahké (do 50 kg.m-2)
-ťažké(od 50 kg.m-2 do 100 kg.m-2)
e)podľa zaťaženia podpernej konštrukcie:nesené,  samonosné, čiastočne samonosné, zavesené,
f)podľa použitých stavebných látok: keramické, betónové, sadrové, sklené, sadrokartónové,  drevovláknité, drevené, z minerálnych vlákien a iné
g)podľa konečnej polohy osadenia:
pevné(nerozoberateľné), premiestniteľné(rozoberateľné), pohyblivé(variabilné vo vymedzenom úseku)
h)podľa polohy umiestnenia dielca: celostenové,vertikálne členené,horizontálne členené.


Zdroj obrázkov:

Podobné články

Aktuálna ponuka

Najdomena.sk