Kamenné fasádne obklady

Kamenné fasádne obklady

Prírodný kameň patrí medzi najstaršie stavebné materiály, ktorý kvôli svojim dobrým vlastnostiam sa používa až dodnes. Medzi jeho priaznivé vlastnosti patria najmä: vysoká pevnosť, malá nasiakavosť, dobrá mrazuvzdornosť a trvanlivosť. Vyžaduje len minimálnu údržbu a dobre tlmí hluk. Medzi nevýhody prírodného kameňa patria: vysoká objemová hmotnosť, malá tepelnoizolačná schopnosť a ťažká opracovateľnosť.

Prírodný kameň v súčasnej architektúre zohráva dôležitú úlohu medzi obkladmi budov. Dnešná technológia výroby kamenných obkladových prvkov umožňuje uplatnenie nových výtvarných a dekoratívnych zámerov. Obklady z prírodného kameňa patria medzi najdrahšie povrchové úpravy, preto sa navrhujú prevažne pre finančné ústavy a spoločensky významné stavby.


Materiál kamenných obkladov
Pre výrobu obkladových prvkov z prírodného kameňa sa používajú kamene:
1. tvrdé hrúbky 30 mm (jemnozrnné a hrubozrné žuly, syenity, gabrá, diority,andezity a ryolity)
2. stredne tvrdé hrúbky 25 mm (vápence, mramory, travertíny)
3. mäkké hrúbky 40 mm (pieskovce, trachyty).

Pri obkladoch s hrubým povrchom hrúbka platne musí byť väčšia ako 60 mm.

Kamenné obklady podľa hrúbky triedime na:
-masívne (hrúbka > 100 mm)
-platňové (hrúbka 20 – 100 mm)
-tenkostenné (hrúbka < 20 mm)

Podľa pôvodu sa horniny, z ktorých mechanicky vyrábame obkladové platne členia na:
1.vyvreté horniny
2.usadené horniny
3.metamorfované horniny

Povrchová úprava kamenných obkladov

Povrchová úprava kameňa závisí od vlastností kameňa a požiadaviek architekta.
Rozoznávame viacero povrchových úprav:
1.lámané plochy-vznikajú klinovaním, rozpojením kamenného bloku na menšie diely podľa prirodzenej deliacej plochy (pretĺkaná, štiepaná a bosírovaná plocha),
2.hrubé plochy-vznikajú ďalším opracovaním povrchu kameňa do určitého tvaru (trhaná, špicovaná, zúbkovaná, zrnovaná a preryhovaná plocha),
3.plasticky zvýraznené plochy - dekoračne tvarovaný povrch (brázdená, rázovaná, ostrekovaná a kanelovaná plocha)
4.drsné plochy-sa líšia od hrubých zreteľným riadkom usporiadania nerovností vytvárajúcich pravidelné skupiny alebo rady (ryhovaná a pemrlovaná plocha),
5.hladké brúsené plochy-vznikajú brúsením a závisia od tvrdosti a skladby horniny. Pri tvrdých kameňoch rozoznávame 6 a pri mäkkých 4 stupne brúsenia povrchu.
6.leštené plochy-nemajú mať väčšie nerovnosti ako 0,1 mm, odrážajú svetelné lúče, farba leštených plôch kameňa je jasnejšia a sýtejšia. 

Spôsoby obkladania fasád z kameňa
Vzhľadom nato, že kameň má vysokú hmotnosť tradičným spôsobom obkladania (lepenia pomocou lepiacich mált) možno len kamenné platne malých rozmerov a hrúbok (tenkostenné platne).

Poznáme tri spôsoby obkladania fasád z prírodného kameňa:
1.tuhý obklad s maltovou (cementovou) zálievkou a kotvami (klasické obkladanie tradičným spôsobom)
2.kotvenie pomocou kotiev a maltových terčov (alebo pásov); maltové terče nemajú nosnú funkciu
3.kotvenie suchou cestou, v súčasnosti sa najviac používa.


Zdroj obrázkov:

Podobné články

Aktuálna ponuka

Najdomena.sk