Izolácie domov

Izolácie domov

Spodná stavba domu je miesto , kde by sa nemalo šetriť a treba mu venovať dostatočnú pozornosť.

Aj na členitom pozemku, ktorého súčasťou je napríklad potok môže vyrásť bezpečný domov bez problémov s presakovaním vody do pivnice.

Projektant musí pri pri návrhu vhodného hydroizolačného systému zobrať do úvahy všetky miestne vplyvy. Napríklad ak je dom postavený vo svahu , treba brať ohľad na stekanie vody pri dažďoch .

Najčastejšou chybou pri stavbách je aplikácia asfaltovaného pásu s nedostatočnými parametrami.

Niektoré najlacnejšie materiály spôsobujú problémy už pri natavovaní , začnú sa točiť alebo trhať a nemajú kvalitnú nosnú vložku.

Odstraňovanie následkov nekvalitnej hydroizolácie je nákladná záležitosť, preto ju netreba podceňovať a radšej sa treba poradiť s odborníkmi a zvoliť kvalitné materiály novej generácie s prísadami proti biologickej korózii a proti prerastaniu koreňov dostupné na našom trhu.

Špeciálne zloženie hydroizolačného pásu aj spôsob jeho aplikácie zabezpečujú absolútnu tesnosť hydroizolácie. Okrem kvality materiálu je dôležitý aj správny postup jeho aplikácie , pás sa má natavovať a dotláčať na základové múry v smere z dola nahor a dodatočne sa natavujú okraje pásu a spoje izolácie .

Natavovanie na zvislé plochy by mali vykonávať dvaja traja ľudia pričom pás sa nesmie ža žiadnych okolností prepáliť, dôležité je aj kvalitné natavenie všetkých spojov.

Základné pravidlá pri výbere hydroizolácie:

1.  správny odhad hydrofizikálneho namáhania

2.  akúkoľvek pochybnosti treba konzultovať s odborníkmi

3.  netreba voliť najlacnejšie riešenie , to sa obvykle nevypláca

4.  treba brať ohľad na mechanické zaťaženie hydroizolácie

5.  dôležitá je kvalita použitého materiálu a správne zvolené pracovné postupy pri jeho aplikácii


Zdroj obrázkov:

Podobné články

Aktuálna ponuka

Najdomena.sk